Het Gasthuis van Welzijn

Emblemata_saecurlaria_46

The shift from institutional care to an informal network of volunteers and care takers means, for people without adequate social network, a shortage of care. Especially for vulnerable people such as elderly, refugees, persons with intellectual disability and/or psychosocial problems there is often an inadequate social cohesion to continue to guarantee them a sufficient care. For these people, a “Gasthuis van welzijn” (literally: care center for wellbeing) can offer a solution: it is a place offering spaces where care can be exchanged. This “care exchanger” is a place for meeting and welfare activities aimed at the integration and the care of local residents and vulnerable groups. Its activities include both wellbeing and light (not medical) care.

De verschuiving van institutionele zorg naar een informeel netwerk van vrijwilligers en mantelzorgers betekent voor mensen zonder toereikend sociaal netwerk dat er een tekort aan zorg ontstaat. Met name bij kwetsbare burgers, zoals ouderen,  vluchtelingen, personen met een verstandelijke beperking en/of een psychosociale problematiek vaak onvoldoende sociale cohesie bestaat om zorg te blijven garanderen. Voor deze mensen kan een “Gasthuis van Welzijn” uitkomst bieden: Een plek die ruimte biedt voor de uitwisseling van zorg. De zorg-exchanger is een plek voor ontmoeting en welzijnactiviteiten die gericht zijn op de integratie en zorg van buurtbewoners en kwetsbare groepen. Het draait hierbij zowel om welzijn als om lichte (niet medische) zorg.

image: `De lamme leidt de blinde’ Johann Theodor de Bry’s Emblemata saecularia, 1596 Rijksmuseum Amsterdam

Advertisements